Toestand van de wereld

De globalistische elite importeert moslims op grote schaal en de domme sheeple heeft dat nog niet door. De import van moslims is nodig voor de Derde Wereldoorlog, om huidige samenleving te ontregelen met arme, getraumatiseerde, ongeciviliseerde vluchtelingen en vooral met moslims. Dit beleid verkopen ze aan het volk via de in hun bezit zijnde en totaal onder controle hebbende massamedia. En via allerlei goede doelen organisaties door elite gefinancierd en door allerlei experts die hun beleid tegen betaling uiteraard goed praten. De leidraad hierin is geld, de 1% globalistische elite bezit 90% van al het geld en kan daarmee alles gedaan krijgen. De sheeple doet vervolgens alles voor geld, goedpraten van import van moslims, you name it, sheeple zegt het.

De enige leidraad in huidige wereld, het enige motief voor de meeste mensen is geld, zeker voor de sheeple. Vroeger had je nog de kerk en religie die vertelde dat je goed moest leven voor het hiernamaals bijvoorbeeld, maar deze zijn vakkundig door de elite vervangen door massamedia. Vroeger vertelde de kerk wat je moest doen, nu de massamedia.

Dus je hebt nu aan de ene kant de elite met hun massamedia die vertellen dat import van moslims goed is -voor hun verborgen agenda- en een hele meute die hun nablaat voor geld en inkomen en aan de andere kant de rest van de sheeple die verbaasd is over het verkoopbeleid van importeren van moslims. Proefballonetje van een hoofddoek voor agentes, alles voor islam, alles om de import in goede banen te leiden, grenzen open etc.

Hoe kun je in huidige informatietijdperk hierover nog verbaasd zijn?

Condition of the world

29 May 2017

The globalist elite import muslims on a large scale and the stupid sheeple has not yet figured it out it is deliberate policy. Muslims are needed for the Third World War, to disrupt society with poor, traumatized, uncivilized refugees, especially Muslims. This policy is sold to the people through the mass media which is completely in possession of the elite and completely controlled by them. And all kinds of charities organizations are funded by elite and so called ‘experts’ to sell this to the people. The guiding principle in this is: money. The 1% globalist elite holds 90% of all the money and can get everything done with it. The sheeple does everything for money, justifying the import of Muslims with all kinds of non logic just to get paid, just for their job. What the elite dictates through mass media, these people are parroting.

The only thing what counts in today’s world, the only motive for most people is money, certainly for the sheeple. In the past, the church and religion told you to live well for afterlife, for example, but these are professionally replaced by mass media by the elite. In the past the church told you what to do, now the mass media.

So you now have the elite with their mass media, on the one hand, who say that importing Muslim is good -for their hidden agenda – and a bunch of sheeple who says what the elites want to hear for money and income and, on the other hand, the rest of the sheeple who are amazed about this policy of Muslim import.

How can one still be surprised about this in current information age?

Een gedachte over “Toestand van de wereld

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s