Toestand van de wereld

De globalistische elite importeert moslims op grote schaal en de domme sheeple heeft dat nog niet door. De import van moslims is nodig voor de Derde Wereldoorlog, om huidige samenleving te ontregelen met arme, getraumatiseerde, ongeciviliseerde vluchtelingen en vooral met moslims. Dit beleid verkopen ze aan het volk via de in hun bezit zijnde en totaal onder controle hebbende massamedia. En via allerlei goede doelen organisaties door elite gefinancierd en door allerlei experts die hun beleid tegen betaling uiteraard goed praten. De leidraad hierin is geld, de 1% globalistische elite bezit 90% van al het geld en kan daarmee alles gedaan krijgen. De sheeple doet vervolgens alles voor geld, goedpraten van import van moslims, you name it, sheeple zegt het.

De enige leidraad in huidige wereld, het enige motief voor de meeste mensen is geld, zeker voor de sheeple. Vroeger had je nog de kerk en religie die vertelde dat je goed moest leven voor het hiernamaals bijvoorbeeld, maar deze zijn vakkundig door de elite vervangen door massamedia. Vroeger vertelde de kerk wat je moest doen, nu de massamedia.

Dus je hebt nu aan de ene kant de elite met hun massamedia die vertellen dat import van moslims goed is -voor hun verborgen agenda- en een hele meute die hun nablaat voor geld en inkomen en aan de andere kant de rest van de sheeple die verbaasd is over het verkoopbeleid van importeren van moslims. Proefballonetje van een hoofddoek voor agentes, alles voor islam, alles om de import in goede banen te leiden, grenzen open etc.

Hoe kun je in huidige informatietijdperk hierover nog verbaasd zijn?

Condition of the world

29 May 2017

The globalist elite import muslims on a large scale and the stupid sheeple has not yet figured it out it is deliberate policy. Muslims are needed for the Third World War, to disrupt society with poor, traumatized, uncivilized refugees, especially Muslims. This policy is sold to the people through the mass media which is completely in possession of the elite and completely controlled by them. And all kinds of charities organizations are funded by elite and so called ‘experts’ to sell this to the people. The guiding principle in this is: money. The 1% globalist elite holds 90% of all the money and can get everything done with it. The sheeple does everything for money, justifying the import of Muslims with all kinds of non logic just to get paid, just for their job. What the elite dictates through mass media, these people are parroting.

The only thing what counts in today’s world, the only motive for most people is money, certainly for the sheeple. In the past, the church and religion told you to live well for afterlife, for example, but these are professionally replaced by mass media by the elite. In the past the church told you what to do, now the mass media.

So you now have the elite with their mass media, on the one hand, who say that importing Muslim is good -for their hidden agenda – and a bunch of sheeple who says what the elites want to hear for money and income and, on the other hand, the rest of the sheeple who are amazed about this policy of Muslim import.

How can one still be surprised about this in current information age?

Gepsychologiseerd en gecriminaliseerd door de staat

Een buurvrouw vertelde mij dat men tegen haar had gezegd dat ik ‘schizofreen’ was met paranoïde symptomen. Dat was bizar want wie heeft haar dat verteld en waarom? Ik lijd daar zeker niet aan maar die diagnose is waarschijnlijk gesteld nadat ik brief had gestuurd naar het Koninklijk huis met de vraag of ik geen ‘target’ ben ergens in 2008/2009. Dus als je een brief stuurt naar het koninklijk huis dan ben je automatisch een “schizofreen met paranoïde symptomen”.  Exact die woorden gebruikte de buurvrouw. Ook mijn andere buren zijn hiervan opeens op de hoogte waardoor ik een soort paria ben in mijn nieuwe buurt waarnaar ik verhuist ben in 2014. Oftewel van mijn goede naam is niets over en woongenot flink aangetast. Want was een soort van terrorist met aids.

Waarschijnlijk heeft de wijkagent -die nu met pensioen is- dat tegen de buurvrouw gezegd omdat dat in mijn ‘dossier’ staat en doordat ik verhuist was kreeg deze wijkagent mijn dossier en die leek het wel goed om dit rond te bazuinen aan mijn buren. Hoe bizar. Deze buurvrouw heeft ook twee keer een rauwe ei voor mijn voordeur gegooid en allerlei andere ‘verstoringen’. Dit had ze al gedaan voordat ik haar ontmoet of gesproken had. Dit is Nederland, NSB land. Het kan uiteraard zijn dat deze buurvrouw gek is maar waarom vertelt een wijkagent dan zulke persoonlijke details tegen een labiele gek?

Eigenlijk kan ik hier niet normaal meer blijven wonen en moet ik verhuizen. Maar guess what? Je bent niet alleen een ‘paranoïde schizofreen’ volgens de staat maar moet ook nog verstoord en geïsoleerd worden zoals burgemeester Aboutaleb het zei. Zij isoleren terroristen en ik ben heel toevallig al 10 jaar geïsoleerd. Dus ook financieel geïsoleerd waardoor je niet eens kunt verhuizen.

Is dit normaal nu in Nederland?

Vervolg op ‘Bloemen voor Mabel’

l_102740100_Beatrix hebben we inmiddels ook bloemen verstuurd met bijbehorende tekst:

Beste Beatrix, Wilde u eerder bloemen aanbieden. Voor alles wat er gebeurd is. Uw schoondochter Mabel heb ik ook bloemen gestuurd in Londen. Wens u het beste voor nu en de toekomst. Hoogachtend, XX.XXXX   

Ik had beloofd Beatrix ook bloemen te sturen omdat ik in eerste instantie bloemen wilde aanbieden aan Mabel en Beatrix maar vooral reageerde op de tweet van Mabel. “Kunnen we praten”. Uiteraard wil ik graag praten. Waarover? Waarover niet? Over deze blog bijvoorbeeld, misschien wil Mabel de foto verwijderd hebben als het haar huis is. Kan, zouden we gelijk doen. Of over de blog ‘Girl at War‘. Of iets anders. Of misschien kan ik iets betekenen voor Mabel of Beatrix. Onrealistisch? Wellicht maar toch proberen waard. Beste bezigheid mijns inziens zo helemaal onderaan de samenleving is je richten tot de top van de samenleving, de elite. En dat doen we dan ook. Ik vind dat er wel een plek gegeven moet worden aan wat er allemaal gebeurd is.

Van Mabel hebben we helaas nog niks gehoord. gebeld worden zou uiteraard sowieso niet logisch zijn, ik zou stil vallen denk ik. Maar e-mailen of brief kan wel. Dat we niks gezien hebben kan drie dingen betekenen mijns inziens. 1. Adres klopt niet, maar wellicht heeft HKH het wel gelezen via twitter. 2. We worden ‘verzwegen’ maar dan rijst de vraag waarom?  3. Drukke agenda en geen tijd voor gehad, beetje mee overvallen.

Altered states

Altered statesAltered states is een cultfilm uit 1980 waarin op cryptische wijze het proces van demoniseren verbeeld wordt. Zware kost. In geen enkele online review over deze film ben ik dit tegengekomen, niemand heeft dit in de film gezien. Dus dit is weer een ‘first’.

Een wetenschapper doet in 1967 experimenten met Mexicaanse psychedelische drugs in een watertank (in een tank om de zintuigen af te schermen). Water is in occulte kringen vaak ook een verwijzing naar een andere wereld.

Na een aantal experimenten verandert de wetenschapper opeens in een soort van beest, een aapachtige.  Hij slaat op de vlucht en gedraagt zich als een beest, nadat hij een schaap heeft geslacht en bloed heeft gedronken dan wel vlees heeft gegeten keert hij terug naar zijn menselijke gedaante.

Deze gedaanteverandering naar beest na drugsgebruik is het op cryptische wijze verbeelden van het demoniseren van de mensen door drugsgebruik. Het verandert het brein, beschadigt het brein wellicht of zet bepaalde poorten open.

Nadat de wetenschapper voor het eerst drugs had genomen in Mexico volgen allerlei psychedelische beelden (rond minuut 36). Een soort van hel is te zien met teksten als:

The sun became black….the full moon became like blood…and his name is Abaddon….[…]…Babelon.

Dat de wetenschapper weer mens wordt na het eten van vlees is waarschijnlijk een omkering gebruikelijk in ‘occulte’ kringen, juist door geen vlees te eten kun je mogelijk de bezetenheid doen stoppen. En door vlees, beesten te eten, voed men het beest in zich.

Na dit ‘proces’ doet de wetenschapper nog een laatste drugsexperiment en dan verandert hij in een soort gigantische energiecel. Dit is natuurlijk een verwijzing naar menselijke energie. Dus dat heeft er ook iets mee te maken. Mogelijk energie uitzuiging want daarna is de wetenschapper ‘op’ en ligt hij in bed.

Hoe dan ook kijk de film zelf. Ohja, er is ook een dokter in die film die ‘Mason’ heet, wat ook weer opvallend is. En de titel is natuurlijk ook opvallend, Altered states, is mogelijk een verwijzing naar mind control.

Zie hier de film, geheel online te kijken

https://fmovies.is/film/altered-states.w1oy7/2xxj90 (kan zijn dat je reclame krijgt te zien, dan terug klikken)

Youtube heeft de film gek genoeg offline gehaald.

De koning was woest

Willy, u was weer eens woest. Op beelden van de Oostenrijkse TV [inmiddels offline gehaald] is te zien hoe u woest snel richting fotografen en journalisten beent in de hoop hun duidelijk te maken dat dit niet gewenst is. Het gewenstedownload (6) effect blijft uit, alleen de beelden van een ‘woeste’ koning blijven over. U had een soort terminator zonnebril op, een VVD luchtvakken jasje of hoe noem je zoiets en een polo met open knopen, vrije tijdskleding.

Het zit duidelijk diep dat fotografen u volgen, we kennen de beelden van toen u klein was waarin u iets riep van: “Nederlandse pers nu opgerot”. Daar zat wat context omheen want daarna kwam de buitenlandse pers ofzo maar het is toch een beetje brutaal, beetje typerend voor de Oranjes toch? Zoiets sijpelt door naar de samenleving en eigenlijk zou het dan niet raar moeten zijn als een van uw onderdanen ook een beetje brutaal doet en foto’s probeert te maken zoals ondergetekende ook heeft gedaan bij uw landgoed de Eikenhorst. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ik heb u een paar keer zien voorbijrijden, ook een keer was u aan het joggen, helaas geen foto’s van.

Maar is er niet een betere manier om met fotografen om te gaan? Dit incident in Oostenrijk komt een beetje over als iemand die niet lekker in z’n vel zit, misschien een momentopname maar ik ken het want zit al min of meer tien jaar niet lekker in m’n vel, afgezien van een aantal op een hand te tellen dagen, doordat ik al min of meer sinds 2006 werkloos ben afgezien van wat kortdurende slavencontracten werk. En eigenlijk was fotograferen een poging om brood op de plank te krijgen maar zoals u ook ongetwijfeld weet kun je daar amper tussen komen, dus niet echt een realistische poging.

Ook de georkestreerde geposeerde fotomomenten zijn ook niet alles. Geposeerde foto’s zijn vaak de minst leuke foto’s wist u dat?

Maar ook op Koningsdag kwam het allemaal een beetje geforceerd over. Ik denk dat het komt doordat als het volk niet lekker in z’n vel zit de koning dat ook niet is en andersom. Dus hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat we wel goed in ons vel zitten, volk en koning? Wat nu niet het geval is of vindt u van wel?

Vraag ik me af als zelfbenoemde buitengewone adviseur van de koning.

Met de meeste hoogachting,

Deal met de dood

clinton-final-photo1

‘Deal met de dood’ is een ontzettend slechte documentaire gemaakt door Jessica Villerius. Het gaat over de volgende moordzaak: vier jongens zitten in een auto, bestuurder van de auto, Doyle, wordt van dichtbij door het hoofd geschoten. Achterin in de auto zitten twee getuigen en buiten naast de auto staat er ook één. Alle drie getuigen ze dat Clinton Young de dader is en geschoten heeft. Clinton zat naast het slachtoffer op de passagiersstoel. Twee getuigen zaten op de achterbank, Darnell en Mark, David Page stond buiten de auto.
Volgens de “geniale” documentairemaakster/speurneus Jessica Villerius kan Clinton niet de dader zijn omdat slachtoffer aan de linkerkant van het hoofd geraakt is. Als passagier zit je aan de rechterkant. Echter houdt ze er totaal geen rekening mee dat het slachtoffer naar rechts achteren gedraaid kan zijn, in gesprek bijvoorbeeld of zoals de getuigen zeiden naar achteren grijpend oftewel met zijn linkerkant van zijn hoofd naar de passagierskant is gedraaid. Dus via de andere kant is gedraaid dan Villerius veronderstelt.
Daar gaat documentairemaakster al de mist in en haar misvatting bespreekt ze niet met experts maar met een paar rednecks op een schietterrein die op z’n zachts gezegd niet bijster intelligent overkomen. Een heeft een petje op met de tekst, “we don’t call 911” met afbeeldingen van vuurwapens oftewel ze regelen wel hun eigen zaakjes.

Maar waarom zouden drie getuigen liegen? Wat zou hun motief dan zijn? Villerius denkt doordat de getuigen een deal hebben gekregen met justitie. De deal is echter een gevolg van de getuigenissen, niet andersom. Het is niet zo dat men iets verzint en dan een deal krijgt.
Na de moord stoppen ze Doyle in de achterbak en rijden ze naar een verlaten plek. Doyle wordt in een beekje gelegd en wordt van achteren door het hoofd geschoten. Hier verschillen de getuigenissen: Darnell en Paige zeggen dat Mark het fatale schot loste, Mark zelf ontkent en zegt dat Clinton ook hier weer geschoten heeft. Mark liegt hier uit zelfbescherming maar geeft later toe dat hij dat schot loste onder dwang van Clinton die zo Mark medeschuldig wilde maken. Het is allemaal zo duidelijk als wat, de getuigenissen kloppen.
Hierna rijden ze terug naar de stad en worden Darnell en Mark afgezet en blijven Page en Clinton over. Darnell getuigt dat Clinton zei dat ze nog iemand gingen vermoorden. Clinton en Page gaan hierna op zoek naar een andere auto omdat ze nu rondreden in auto van Doyle, het slachtoffer. Ze rijden naar een benzinestation en gijzelen daar ene Samual Petrey. En ook die wordt door het hoofd geschoten buiten de stad bij een ja-knikker. De enige getuigen hier zijn Clinton en Page. Wie deze moord heeft gepleegd wordt niet keihard duidelijk. Een verklaring van Page zou niet kloppen volgens de tunnelvisie van de documentairemaakster. Page beweert dat Clinton schoot en hij heeft tenslotte dit alles ook in gang gezet.
Documentairemaakster komt dan met een gevangene die gehoord heeft dat Page tegen een celgenoot heeft gezegd dat hij Samuel door het hoofd heeft geschoten echter herhaalt deze getuige dit niet voor de rechtbank. Dus van horen zeggen bewijs, en niet voor rechtbank herhalen is niet echt sterk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat deze gevangene Clinton wil vrijpleiten van de doodstraf en deze leugen niet de voor rechtbank durft te herhalen want dat zou meineed zijn.
Dan is er ook nog de handschoen van Page waar kruitsporen op gevonden zijn, dat zou erop wijzen dat Page de tweede moord heeft gepleegd kan hebben.
Zelf vind ik het niet duidelijk wie de tweede moord gepleegd heeft, wel de eerst moord, dat is zo duidelijk als wat.

Deze documentairemaakster lijdt aan tunnelvisie, ze bevestigt wat ze wil zien en schotelt dat ook de kijkers voor, Clinton is onschuldig, Page de dader en dat op een belachelijk slechte manier.

Ze had alleen de feiten moeten presenteren en veel interessanter is de vraag of het terecht is dat zo’n iemand de doodstraf krijgt. Maar daarvoor in de plaats speelt Villerius, politieagent, rechter en schotelt een zeer eenzijdig beeld voor. Slechte docu.

Jens Söring zit al 30 jaar onschuldig vast

s_mak_pPBij 2doc is een tweedelige documentaireserie te zien ‘The Promise’ over de moorden op Derek en Nancy Haysom gepleegd op 30 maart 1985 in Amerika. Daarvoor zijn Jens Söring, een destijds 18 jarige zoon van Duitse diplomaat en de dochter van het echtpaar, Elizabeth Haysom, veroordeeld.

Uit de beelden is duidelijk te zien dat Jens Söring een kleine, ielige, nerd achtige jongen is van 18 jaar die amper in staat kan zijn geweest zo’n beestachtige moord te plegen, hij ziet er zelfs uit als een jongetje van 12 jaar. Bij de ouders van Haysom zijn de kelen doorgesneden, dat wijst op een beestachtige dader.

Söring was verliefd op Elizabeth Haysom die aan een persoonlijkheidsstoornis leed en een verleden had van harddrugsgebruik en dus ook foute vrienden had, is een belangrijk detail. Op de avond van de moord blijkt zij afgesproken te hebben met haar dealer die een medestudent op haar universiteit was, James Farmer. Hij is echter nooit verhoord of in beeld geweest in het onderzoek en dat is op z’n zachts gezegd opmerkelijk te noemen. In de docu probeert men deze dealer, Jim Farmer zoals zijn roepnaam luidt, op te sporen en wordt een van zijn ouders gebeld door een privédetective en dan blijkt dat zijn vader of moeder rechter is en dat hij nu aan een ziekte lijdt en volgens dit artikel is hij zelfs overleden. Deze drugsdealer past wel in het daderprofiel, had mogelijk ook een seksrelatie met Elizabeth Haysom. Een mogelijk scenario is dat zij de dealer nog geld schulidg was, dat zij samen naar haar ouders zijn gegaan en dat zij hem overtuigd heeft hun te vermoorden bij weigering te betalen of iets dergelijks. Elizabeth Haysom wilde haar ouders vermoorden zoals blijkt uit documentaire. 

Maar dat deze 18 jarige Jens Söring, die er zelfs uitzag als een 12 jarige jongetje, deze moorden gepleegd kan hebben is zo goed als uitgesloten maar hij zit sindsdien vast, veroordeeld tot 90 jaar gevangenisstraf.

Hij was verliefd op Elizabeth Haysom en dacht met zijn diplomatieke paspoort niet vervolgd te kunnen worden en wilde indruk maken door Elizabeth Haysom te helpen door te beweren dat hij de dader was. Stom natuurlijk maar nog achterlijker is dat hij veroordeeld kon worden hiervoor.

Wikipedia Jens Söring: In 2009, the 42 pieces of DNA evidence from the crime scene were tested (technology was previously not sufficiently advanced). None of the 42 DNA pieces were from Söring.

In 2009 zijn 42 DNA proefmonsters onderzocht, geen enkele proefmonster bevatte DNA van Söring. Hoogstwaarschijnlijk wel van James ‘Jim’ Farmer.

Waarom schrijven wij hierover? Omdat ik ook vrees dat zoiets in Nederland kan gebeuren en wel mij mij, dat ik ook voor iets ga opdraaien wat ik niet gedaan heb zeker na een niet nader te noemen zaak waarin ook een mogelijke onschuldige veroordeeld is. Misschien geen gezonde, paranoïde, gedachte maar gevolg van wat er hier gebeurd in NL.

Dat dit dus ook in Nederland gebeurd -doelbewust of als zogenaamde dwaling- staat ook vast.

De uitzending is online te zien en blijft nog zo’n kleine drie weken online.

Deel 1
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/390239/2doc_The_Promise.html

Deel 2
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/390363/2doc_The_Promise.html